Valta & Vapaus

1.1. Miksi kirjoitan

Tämä teksti kertoo motiiveista, jotka ajoivat minut kirjoittamaan tätä tekstisarjaa. Kysymys: Miksi kirjoitan? Vastaus: 1. jotta elämäni olisi tarkoituksellisempaa, 2. koska haluan kertoa inspiroivan tarinan, 3. koska yhteiskuntatieteiden eri teoriat eivät tarjoile minulle valmiita yhtenäisiä käsitteistyksiä sosiaalisesta todellisuudesta, jotka viehättäisivät minua. Lisäksi haluan saavuttaa ymmärryksen, joka ohjaisi minut valitsemaan teot, joilla voittaa kärsimykseni. Lukuaika: 10min.

1.2. Mitä Kirjoitan

Tämä teksti on sisällysluettelo ja yleisjohdanto koko tekstisarjaan. Kysymys: Mitä aion kirjoittaa? Vastaus: Yleisoletukseni sosiaalisesta todellisuudesta. Alkaen alkuräjähdyksestä ja päättyen siihen minkälainen olisi paras mahdollinen yhteiskunta. Lukuaika: 10min.

2.0. Todellisuus

Toinen luku määrittelee ’asioiden’ yleisen olemuksen, sekä yleiset toiminnan ja kehittymisen mekanismit. Tämä luku kehittää ne käsitteelliset työkalut, joilla sosiaalista todellisuutta myöhemmin lähestytään. Kysymys: Mitä on? Miten todellisuus käyttäytyy? Vastaus: Olemassa on liike. Asiat kehittyvät keskinäisistä vuorovaikutussuhteistaan ’autokatalyyttisen emergentin evoluution’ prosessissa. Todellisuus sisältää satunnaisuutta ja vapautta. Todellisuuden tarkoitus on kehittyä kohti kompleksisuutta.

2.1. Todellisuuden ilmaantuminen

Aloitamme matkamme ensimmäisestä mahdollisesta kysymyksestä. Kysymys: Miten ylipäänsä mitään voi olla olemassa? Vastaus: Ensimmäisen ’asian’ on täytynyt aiheutua, jostain ’ei-asiasta’, joka väistämättä ei noudata normaalitodellisuuden sääntöjä. Väittämä: Päättelyllä ja Tiedolla on rajansa. Todellisuus sisältää mysteerin piirteitä. Lukuaika: 3 min.

2.2. Todellisuus on liikettä

Tämä teksti maalaa taustaa todellisuuden luonteen hahmottamiselle. Kysymys: Mitä todellisuus on? Vastaus: On vain liikettä. Väittämä: Kaikki asiat ovat vuorovaikutusvyyhtejä. Lukuaika: 5min.

2.3. Uuden ilmaantuminen

’Autokatalyyttinen emergenssi’, josta tämä teksti kertoo on yksi tekstisarjan peruskivistä. Käsitteestä myöhemmin rakennan vastausta ns. ’mikro-makro -linkin’ ongelmaan. Kysymys: Miten uudet ’asiat’ kehittyvät vanhoista asioista? Vastaus: Yksi vanha asia + yksi vanha asia on enemmän kuin kaksi vanhaa asiaa. Se sisältää kahden asian välisen uuden vuorovaikutuksen, jota asiat yksin eivät sisältäneet. Kaikki asiat ovat toisten…

2.3.1. Identiteetti

Käsitteet ja merkitykset, myös ihmisten identiteetti, rakentuu asioiden välisistä suhteista. Lukuaika: 6min.

2.4. Todellisuus on myrsky

Tämä teksti maalaa taustan todellisuuden luonteen hahmottamiselle. Kysymys: Millainen todellisuus on? Vastaus: Ollakseen olemassa todellisuuden on oltava ’liikkeessä’. Todellisuuden on oltava järjestymisen ja epäjärjestymisen epävakaassa tasapainossa. Todellisuuden on oltava toiminnan jylisevä myrsky. Väittämä: Todellisuus on yksi kokonaisuus, kaikki ’asiat’ ovat prosesseja yhdessä prosessien struktuurissa. Lukuaika: 4min.

2.4.1. Identiteettien fuusio ja fissio

Sosiaalinen identiteetti rakentuu ihmisten identiteettien suhteista. Syntyy sosiaalinen kudos, jota leimaa yksilöiden yhteenliittymisen ja erottautumisen prosessi, joka johtaa sosiaalisten ryhmien muodostumiseen. Lukuaika: 10min.

2.5. Erilaisen ilmaantuminen

’Autokatalyyttinen emergenssi’, josta teksti kertoo on yksi tekstisarjan peruskivistä. Käsitteestä myöhemmin rakennan vastausta ns. ’mikro-makro -linkin’ ongelmaan. Kysymys: Miten yhdestä absoluuttisesta alkupisteestä voi ilmaantua useita kokonaan erilaisia asioita? Vastaus: Asiat ovat toiminnan järjestelmiä. Asioiden ominaisuudet ovat niiden sisältämän toiminnan kaavamaisuuksia. Osien yhdistyessä uusiksi toiminnan järjestelmien kokonaisuuksiksi niissä syntyy uusia vuorovaikutussuhteita, jotka muokkaavat osien sisäisiä toiminnan…

2.6. Erillisen ilmaantuminen

’Kompleksisuuden tasojen’ käsite, josta tämä teksti kertoo on yksi tekstisarjan peruskivistä. Kysymys: Miksi todellisuus koostuu kohtuullisen eroteltavista ja selkeärajaisista luokista, ennemmin kuin spektreistä ja skaaloista? Vastaus: ’Autokatalyyttisen emergenssin’ ilmiössä tietynlaiset osat ilmaannuttavat aina tietynlaisen kokonaisuuden. Vain ne kokonaisuudet, jotka saavuttavat jatkuvan toiminnan tasapainon voivat olla olemassa havaittavina ’asioina’. Jos vakautta ei saavuteta järjestelmä hajoaa takaisin…

2.7.1. Sosiaalinen supervenienssi

Yhteisön sosiaaliset ominaisuudet ohjaavat, rajaavat ja mahdollistavat niiden yksilöiden käyttäytymisen säännönmukaisuuksia, joista yhteisöt koostuvat. Lukuaika: 11min.

2.8. Osien vaikutus kokonaisuuteen

’Kompleksisuuden tasojen’, sekä ’subvenienssin’ käsitteet, joista tämä teksti kertoo ovat tekstisarjan peruskiviä. Kysymys: Miten osat vaikuttavat kokonaisuuksiin? Vastaus: ’Subvenienssia’ on se miten osien ominaisuudet rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat kokonaisuuksien käyttäytymisen säännönmukaisuuksia. Lukuaika: 6min.

2.8.2 Materiaalinen subvenienssi

Ympäristön materiaaliset ominaisuudet ohjaavat, rajaavat ja mahdollistavat yksilöiden geneettisten ja yhteisöjen sosiaalisten rakenteiden säännönmukaisuuksia. Lukuaika: 15min.

2.9. Mutaatio

Satunnaisuuden, kaaoksen ja kompleksisuuden käsitteet, joista tämä teksti kertoo ovat tärkeitä vapauden myöhemmässä käsitteistämisessä. Kysymys: Onko todellisuuden kehitys ennalta määrätty? Vastaus: Todellisuus sisältää olennaista satunnaisuutta. Esiintyy ilmiöitä jotka ovat luonteeltaan niin epävakaita, että pikkuriikkinenkin muutos lähtötilassa voi aiheuttaa totaalisen muutoksen lopputilassa. Koska koko todellisuus on Yksi yhteenkietoutunut kausaalinen prosessi voi pikkuriikkinenkin satunnaisuus aiheuttaa järjestelmäkokonaisuuksien kaoottisuuden…

2.10. Kehittyminen

Osien ja kokonaisuuksien vuorovaikutteinen evolutiivinen kehitys on yksi tekstisarjan peruskivistä. Sillä myöhemmin käsitteistän sosiaalisten instituutoiden kehittymistä, sekä yhteisön ja yksilöiden välistä suhdetta. Kysymys: Miten osat ja kokonaisuudet vuorovaikuttavat? Vastaus: Osat ja kokonaisuudet kehittävät toinen toisiaan iteratiivisessa kehittymisen prosessissa. Evoluutiossa. Lukuaika: 4min.

2.11. Kehityshorisontti

Tällä tekstillä käsitteistän sitä miten osat rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat kokonaisuuksien kehitystä. Tulen myöhemmin soveltamaan tätä mallia biologisten ja sosiaalisten voimien suhteuttamiseen sosiaalisessa todellisuudessa. Kysymys: Miten osat ja kokonaisuudet vaikuttavat toistensa kehitykseen? Vastaus: Osat edeltävät kokonaisuutta ja ilmaannuttavat sen, siksi osien rajaava, ohjaava ja mahdollistava subvenienssin voima on voimakkaampi kokonaisuuden kehitykseen nähden kuin kokonaisuuden supervenientti…

2.11.1 Geneettiset rakenteet & muutos

Tämä alaluku pohtii geneettisten rakenteiden ominaispiirteitä vastatakseen kysymykseen: Miten eri geneettisten rakenteiden ominaispiirteet rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat yhteiskuntapoliittista kehitystä? Lukuaika: 7min

2.11.2. Materiaaliset rakenteet & muutos

Tämä alaluku pohtii materiaalisten rakenteiden ominaispiirteitä vastatakseen kysymykseen: Miten eri materiaalisten rakenteiden ominaispiirteet rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat yhteiskuntapoliittista kehitystä? Lukuaika: 6min


%d bloggaajaa tykkää tästä: